โรงเรียนหอวังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยจัดเพิ่มเติมจากหลักสูตรให้มีการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา(Native Speaker) และใช้สื่อเทคโนโลยี สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

สายตรงผู้อำนวยการ

ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557

               ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่องการรับนักเรียน ม.1- ม.4 ปี 2557
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่องการรับนักเรียน ม.4 จาก ม.3 โรงเรียนเดิม
  ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557
  ผลการสอบนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
  ผลการสอบนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
  สอบเข้า ม.1 เด็กน้อยลง (ข่าว 7 สี)
  ผลการสอบนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ในเขต และเงื่อนไขพิเศษ
  ผลการสอบนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อนักเรียนผ่านการจับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กรอกประวัติเพื่อใช้ในการเตรียมมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง
   *นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ต้องพิมพ์ใบประวัติเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2557
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และรับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2557
กำหนดการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติในการเข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557
April 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

จำนวนผู้เข้าชม

0335068
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
113
2030
11736
307240
49846
128695
335068

IP ของคุณ : 107.22.37.143
เวลาเซิฟเวอร์ : 2014-04-19 01:10:20
16/9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2513-3134