ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ม.4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
   
   
 
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2567

    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ม.1 และ ม.4
   
   
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรองโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2567

    รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง ม.1 และ ม.4
   
     
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน