การรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12

>>> ส่งเอกสารรายงานตัว <<<

     
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ดาวโหลดเอกสารรายงานตัว
45979 เด็กชายธรรมิก  คำพฤกษ์ ใบรายงานตัว
45954 นางสาวฐิติพร  โชติชัชวาลย์กุล ใบรายงานตัว
     
     
     

หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/admissionHW

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 080-612-1420