ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
   
   
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
   
   
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
   
     
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
   
     
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
   
   
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
   
     
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  นักเรียนที่ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 2
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   
     
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
   
     
 
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  นักเรียนที่ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

  นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
   
     
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

   วิทย์ - คณิต (intensive)  คณิต - อังกฤษ (intensive)  อังกฤษ - ภาษาที่ 2 (intensive)  
   วิทย์ - คณิต  คณิต - อังกฤษ  ภาษาต่างประเทศที่ 2  
   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ      
         
         

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

   วิทย์ - คณิต (intensive)  คณิต - อังกฤษ (intensive)  อังกฤษ - ภาษาที่ 2 (intensive)  
   วิทย์ - คณิต  คณิต - อังกฤษ  ภาษาต่างประเทศที่ 2  
         
         
 
 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
   
     
 
 
 
 
 
 
 

 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 

ปีการศึกษา 2567


  ความสามารถพิเศษ - ด้านกีฬา
    ความสามารถพิเศษ - ด้านนาฏศิลป์
     
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567


  ความสามารถพิเศษ - ด้านกีฬา
    ความสามารถพิเศษ - ด้านนาฏศิลป์
     
 
 

 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 

ปีการศึกษา 2567


  ความสามารถพิเศษ - ด้านกีฬา
    ความสามารถพิเศษ - ทัศนศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านนาฏศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรีไทย
     
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567


  ความสามารถพิเศษ - ด้านกีฬา
    ความสามารถพิเศษ - ด้านทัศนศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านนาฏศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรีไทย
     
 
 
 
 
 

 ประกาศการรับนักเรียน

  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
     
     
 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

   แบบคำขอรับรองการเป็นผู้ปกครองของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2567 (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา หรือมารดา) หว. 1
  แบบคำขอรับรองการเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนหอวัง
  ปีการศึกษา 2567 (กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน   แต่นักเรียนอาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ อย่างน้อย 2 ปี) หว. 2
  แบบคำร้องพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2567
   
   
     
 
 
 
 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหอวัง

 

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร และ
แขวงลาดยาวเฉพาะบางส่วน ดังนี้ จากสี่แยกบางเขนไปตามถนนงามวงศ์วานถึงสี่แยกเกษตร
เข้าถนนพหลโยธินถึงสี่แยกรัชโยธิน เข้าถนน รัชดาภิเษกถึงสี่แยกประชานุกูล
เข้าถนนประชาชื่นถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (เดิม คือ ถนนประชานิเวศน์ ๑) เข้าถนนวิภาวดีรังสิตถึงสี่แยกบางเขน

  ภาพแผนที่ขนาดเล็ก
  ภาพแผนที่ขนาดกลาง
  ภาพแผนที่ขนาดใหญ่ (สำหรับคอมพิวเตอร์)
  ไฟล์ PDFแผนที่ (สำหรับคอมพิวเตอร์)
     
 
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน