งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


ติดต่อ

สามารถติดต่องานทะเบียนวัดผลได้ทางอีเมล [email protected]

โรงเรียนหอวัง 

อาคาร 5 ชั้น 2
16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-939-5166 ,0-2512-6000  ต่อ 525
โทรสาร  0-2511-1045

WebSite:  https://horwang.ac.th/evaluate

© 2016. All Rights Reserved.