เอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

คำชี้แจ้งการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

ใบมอบตัว (เข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบมอบตัว) (เอกสารในข้อ 1) เปิดระบบวันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 8.00 น.

 

 

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) (เอกสารในข้อ 3)

 

 

เอกสารบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนหอวังกับผู้ปกครองนักเรียน (MOU) (เอกสารในข้อ 4)

    *** การลงชื่อผู้ปกครองให้ตรงกับ ผู้ปกครองในการมอบตัว ***
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

คำชี้แจ้งการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

ใบมอบตัว (เข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบมอบตัว) (เอกสารในข้อ 1) เปิดระบบวันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 8.00 น.

 

 

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) (เอกสารในข้อ 3) เฉพาะนักเรียนใหม่

 

 

เอกสารบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนหอวังกับผู้ปกครองนักเรียน (MOU) (เอกสารในข้อ 4)

    *** การลงชื่อผู้ปกครองให้ตรงกับ ผู้ปกครองในการมอบตัว ***
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน