โรงเรียนหอวัง 
16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-6000

โทรสาร  0-2511-1045
 

Last Update : December 8, 2020

Contact Office: [email protected] 
Contact Webmaster Email: [email protected] 
 
 
 Copyright © 2015